Skip to main content
מוזמנים להשאר מעודכנים

טיפול להעלאת מוטיבציה

27.12.2016 | איליס שאף

הפעם איליס מדגימה איך אפשר לעבוד על שיפור רמת המוטביציה באמצעות טיפול רפלקסלוגיה. מעניין מאוד.

 

snapshot-23-07-06-2016-08-29