Skip to main content
מוזמנים להשאר מעודכנים

טיפול ספירלות / שמיניות

27.12.2016 | שני פינטו

הטיפול מתאים לאיזון מצב רגשי, ריכוז, בלבול, הפרעות קשב וריכוז, חיזוק הקשר בין האונה הימנית לשמאלית במוח. טוב למערכת העיכול, העצבים, יכול להרגיע ברמה עמוקה מאוד.