Skip to main content
מוזמנים להשאר מעודכנים

חרדה דיכאון ורפלקסולוגיה

סדנא ברפלקסולוגיה

מה בין חרדה לדיכאון? הקשר הוא חזק. במפגש נלמד על כל אחד מהם בנפרד וגם על הקשר ביניהם. איך מטפלים, איך תומכים ומה צריך לדעת לא לעשות?

קראו את המאמר: חרדה לפי ארבעת האלמנטים

דכאון

24.6.16
יום שישי - תל אביב
10:00-13:00

26.6.16
יום ראשון - עין המפרץ
17:00-20:00

סלון הרפלקסולוגים
דוד ילין 14
תל-אביב